Kjøpsbetingelser for nettkurs og andre produkter fra Stine Kase

 

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere – se www.lovdata.no. 

Angrefrist

Det tilbys ingen angrerett på nettkurs eller mentorprogram, men om du har behov for en utsettelse av oppstart, kan du skrive en epost til  [email protected]. og forklare utfordringen, slik at vi sammen kan finne en god løsning for deg.

Betaling

Det aksepteres Visa, MasterCard og Amex gjennom valgte betalingsløsning som er Stripe, en av våre samarbeidspartnere. Du vil like etter gjennomført betaling og påmelding, motta en faktura som følger formkravene til salgsbilag og korrekte salgsbilag er et krav ihht Bokføringsforskriften. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Opphavsrett

Opphavsrett til alt innhold tilhører Stine Kase og alle rettigheter er beskyttet. Det er forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre til eget formål det materiale som finnes i nettkurset og ellers på Stine Kase sine digitale sider og kursportal. 

Betingelser for bruk av nettkurset: 

Du kjøper tilgang til kursportalen og avtalt kurs for et halvt år. Du har mulighet til å starte kurset på nytt så mange ganger du vil i denne perioden. Alt materialet er beskyttet av opphavsrett og kun for personlig bruk. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder er ikke tillat.

Alle mentorprogram og nettkurs er personlige, med brukernavn og passord som genereres ved betaling.

Anonymitet

Vi respekterer ditt privatliv, og det er et krav at du respekterer privatlivet til andre om du deltar på kurs med flere deltakere. Det betyr at dette er en gjensidig avtale om taushetsplikt. Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere holdes strengt konfidensielt. Om du ikke overholder taushetsplikt overfor andre kursdeltagere, så vil din tilgang til kursportal bli fjernet på livstid. Det vil først bli gitt en advarsel, men skjer samme type oppførsel igjen – så stenges tilgang umiddelbart.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Avlysing og utsettelse 

Stine Kase forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor hennes kontroll. Ved avlysning får kursdeltagerne tilbakeført kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt, uten at betaling blir refundert.

Avtalen

Kurset gjelder for en deltaker (ev. med  med partner), og det forutsettes at brukertilgang på kursportal ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras til en annen part. 

Kontakt

Ta gjerne kontakt med meg om du er usikker eller lurer på noe! 

E-post:[email protected]
Adresse: Grefsrødgrenda 9. 1560 Larkollen

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.

Et kjøp kan ikke belastes kjøpere under 18  år.