Parcoaching er en prosess og ingen quick-fix. Jeg anbefaler dere å snakke litt sammen på forhånd om hvor sterkt dere ønsker en forandring i forholdet deres, og hvor mye tid og prioritering dere begge er villige til å gi i denne prosessen. Noen ganger skal det bare en mindre justering til for å nå tilbake til hverandre, mens andre ganger ønsker og trenger man at endringen er på et dypere plan. Forpliktelse over tid er selve nøkkelen for å oppnå ønsket endring.

 Jeg tilbyr tre ulike pakkeløsninger. Kontakt meg for en uforpliktende og kostnadsfri oppstartsamtale der vi sammen finner ut hvilket tilbud som blir best for akkurat dere to.


Mini-Pakken

For dere som er nysgjerrige på parcoaching og bare trenger en liten dytt i riktig retning for å få det bra sammen igjen. 

Består av en kartleggingssamtale, to individuelle samtaler, samt tre fellessamtaler. Tilpasning og skreddersøm til deres unike situasjon under hele forløpet. Tar for seg temaer som gjennom forskning og klinisk erfaring har vist seg å være viktige for at par skal ha det godt sammen.

Temaer vi jobber sammen om er:

 • Ulik personlighet - fordeler, ulemper og større forståelse for  denne ulikheten.
 • Ulik familiekultur - Øke forståelsen for hvor dere kommer fra og hvordan det påvirker relasjonen deres på det ubevisste plan.
 • Påkobling fysisk og psykisk- Jobbe med konkrete mål for hvordan dere kan nå tilbake til hverandre.
 • Hverdagsgullet- En konkret plan for hvordan dere med enkle metoder kan holde på gnisten-selv i en travel hverdag.
 • Kjærlighetsspråkene- Forstå partnerens og ditt eget kjærlighetsspråk- måter vi viser og tar i mot kjærlighet på.

Midi-pakken

For dere som ønsker å gjøre en skikkelig innsats for å bedre relasjonen, og som er motiverte for å jobbe på mange nivåer for å endre forholdet til det bedre. 

Består av kartleggingssamtaler med dybdeintervju, fire individuelle samtaler, samt fem fellessamtaler. Arbeidsbok følger med. Tilpasning og skreddersøm til deres unike situasjon gjennom hele forløpet. 

Temaer vi jobber sammen om er:

 • Ulik personlighet - fordeler, ulemper og større forståelse for denne ulikheten.
 • Ulik familiekultur - Øke forståelsen for hvor dere kommer fra og hvordan det påvirker relasjonen deres på det ubevisste plan.
 • Påkobling fysisk og psykisk- Jobbe med konkrete mål for hvordan dere kan nå tilbake til hverandre.
 • Hverdagsgullet- En konkret plan for hvordan dere med enkle metoder kan holde på gnisten-selv i en travel hverdag.
 • Kjærlighetsspråkene- Forstå partnerens og ditt eget kjærlighetsspråk- måter vi viser og tar i mot kjærlighet på.
 • Konfliktmønster og konflikthåndtering- Dere får konkrete verktøy for å håndtere konflikter og kunnskap som hjelper dere å avsløre konfliktmønsteret før det ødelegger for dere.
 • Mestring av egne følelser og eget stress- Vi jobber med konkrete verktøy for at dere skal forstå og tåle egne-og partnerens følelser. Samt stress-mestring og forståelse for hva som skjer når vi går i kamp-flukt.
 • Service-time- Dere får en oppfølgingstime etter et halvt år, der vi repeterer temaene vi har jobbet med. Dette er for å sikre at den nye kunnskapen og de nye vanene sitter som de skal.

Maxi-pakken

Et grundig mentor-program for dere som har bestemt dere for å endre forholdet til det bedre for all fremtid, og som har bestemt dere for å investere i dere selv og forholdet deres. Her går vi virkelig i dybden, og dere og får alle verktøy tilgengelig for å komme i mål med livslang kjærlighet. Dere ønsker å bruke tid på prosessen og vil bli fulgt tett opp med støtte fra parcoachen hele veien for å sikre suksess. 

Består av til sammen 15 samtaler. En kartleggingssamtale med dybdeintervju, minst fire individuelle samtaler og ellers bestemmer vi sammen gjennom prosessen hva som passer dere best. Noen velger at den ene får flere samtaler enn den andre. Noen vil has alle samtalene sammen. Dette skreddersys over en periode på 6 måneder, slik at vi sammen sikrer best mulig progresjon og resultat. Evaluering hver måned for å justere kursen best mulig mot det resultatet dere ønsker dere.  Arbeidsbok følger med!

Temaer vi jobber sammen om:

 • Ulik personlighet - fordeler, ulemper og større forståelse for denne ulikheten.
 • Ulik familiekultur - Øke forståelsen for hvor dere kommer fra og hvordan det påvirker relasjonen deres på det ubevisste plan.
 • Påkobling fysisk og psykisk- Jobbe med konkrete mål for hvordan dere kan nå tilbake til hverandre.
 • Hverdagsgullet- En konkret plan for hvordan dere med enkle metoder kan holde på gnisten-selv i en travel hverdag.
 • Kjærlighetsspråkene- Forstå partnerens og ditt eget kjærlighetsspråk- måter vi viser og tar i mot kjærlighet på.
 • Konfliktmønster og konflikthåndtering- Dere får konkrete verktøy for å håndtere konflikter og kunnskap som hjelper dere å avsløre konfliktmønsteret før det ødelegger for dere.
 • Mestring av egne følelser og eget stress- Vi jobber med helt konkrete konkrete verktøy for at dere skal forstå og ikke minst  tåle egne følelser og stressmekanismer- samt partnerens følelser og stressmekanismer. 
 • Service-time- Dere får oppfølgingstime etter et halvt år der vi repeterer temaene dere har jobbet med. Dette for å sikre at den nye kunnskapen og de nye vanene sitter som de skal.
 • Evaluering-  og justering av prosessen en gang i måneden- for å sikre aller best resultat for dere som par.
 • Chat eller mail med parcoachen når som helst! Om det dukker opp spørsmål eller utfordringer dere ønsker raske innspill på.